Voor Jou

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Flip the City: de venootschap onder Firma Flip the City, KvK-nummer 81669240, die biologisch afbreekbare beplantingstegels van eendenkroos produceert welteverstaan onder de naam Kroostegels.

b) Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Flip the City voor de aankoop van producten.

c) Producten: de door Flip the City geproduceerde beplantingstegels van eendenkroos welteverstaan onder de naam Kroostegels.

d) Website: de website www.letsflipthecity.nl, waarop Flip the City de producten aanbiedt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Flip the City en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Flip the City en de klant.
 2. Door een bestelling te plaatsen, accepteert de klant deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod beperkt geldig is of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de website vermeld.
 2. De op de website gepresenteerde producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Flip the City niet.
 3. Productafbeeldingen op de website zijn indicatief. Aan de weergave op de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en voldaan heeft aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Flip the City bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Pas na deze bevestiging is de overeenkomst voor Flip the City bindend.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. Transportkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Deze worden apart vermeld bij het afrekenen.
 2. Betaling geschiedt vooraf middels iDeal of creditcard. Pas na ontvangst van de betaling worden de producten verzonden.

Artikel 6 – Levering

 1. Flip the City levert de producten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De opgegeven levertijden zijn indicatief en geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 2. Het risico van verlies en beschadiging gaat over op de klant vanaf het moment van bezorging aan het door de klant opgegeven afleveradres.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd.

Artikel 8 – Garantie en conformiteit

 1. Flip the City garandeert niet dat de producten geschikt zijn voor andere dan normale toepassingen, noch voor het realiseren van een specifiek eindresultaat.
 2. Flip the City garandeert niet dat alle geleverde zaden en planten zullen ontkiemen en uitgroeien. Factoren als locatie, weer, seizoen en verzorging door de klant zijn hierop van invloed en vallen buiten de invloedssfeer van Flip the City.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Flip the City voor gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 9 – Klachten en geschillen

 1. Klachten dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden na constatering, schriftelijk gemeld te worden bij Flip the City.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 10 – Overige bepalingen

 1. Flip the City behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 2. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

We zijn er even tussen uit!

Flip (aka Leon en Hidde) is even op vakantie. Het kan daarom zijn dat we iets later reageren op je berichtjes! We leveren weer vanaf 26 juli, en je kunt jouw bestelling alvast plaatsen. 

Groetjes,
Leon en Hidde van Flip the City!

🌼🌱

Blijf op de hoogte

Onze missie is nog maar net begonnen dus blijf op de hoogte van ons avontuur en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Samen staan we circulairder. Laat ons even weten hoe je in contact wil blijven!